Účetnictví

Zpracováváme kompletní firemní účetnictví a daňovou evidenci, včetně všech dalších s tím souvisejících agend.

Daně

Poskytujeme komplexní daňové služby. Pro naše klienty realizujeme efektivní daňové plánování plně v mezích platných zákonů.

Mzdové účetnictví

Zjišťujeme komplexní servis při zpracování personální a mzdové agendy od nástupu nového zaměstnance, až po jeho případný odchod z firmy.

O nás

Našimi klienty je současné době více než padesát společností a podnikatelů z nejrůznějších oborů.

Do portfolia J.K.L. PARTNERS patří strojírenské podniky, společnosti zabývající se zahraničním obchodem, poradenské firmy, pohostinská a restaurační zařízení, sportovní kluby a spolky, advokátní, notářské a znalecké kanceláře, exekutoři a insolvenční správci, nebo třeba politické strany.

Roční obrat námi spravovaných subjektů v loňském roce dosáhl přes 1,5 miliardy korun.

page1_img1

page1_img2

Testimonials

Read what my clients say about my level of service and the success that they’ve achieved

More Than 100 Financial Planners,One Philosophy

Every single one of our financial advisors receives rigorous training in Ric Edelman’s philosophy, which is based on academic research (including that of a Nobel laureate in Economics) and Behavioral Finance.

All of our planners believe that everyone, rich or not so rich, deserves great financial advice and planning services. No matter which advisor you work with, you can be confident that they’ll put YOUR BEST INTERESTS FIRST and that you are getting the best experience we have to offer.