Ve spolupráci s našimi renomovanými externími spolupracovníky pro naše klienty zajišťujeme provedení účetního auditu i auditu účetní závěrky dle požadavků klienta a na základě všech platných právních předpisů Česká republiky i Evropské unie.