Novinky v daních z příjmů pro rok 2017

Hlavní změny v daních z příjmů přinese novela zákona o daních z příjmů projednávaná jako součást daňového balíčku 2017. Daňový balíček 2017 měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2017, pravděpodobně však bude schválen s účinností až od 1. dubna 2017. Novela zákona mimo jiné přinese pro celé zdaňovací období roku 2017 zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě.

Platná Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2016 mimo zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé resp. třetí a další dítě přinesla jen minimum dalších změn. Plánovaná Novela 2017 je naproti tomu velice rozsáhlá – vládní návrh obsahuje 196 bodů změn a 12 bodů přechodných ustanovení. Některé změny se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 (např. zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě), některé až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely (např. pro fyzické osoby by se tyto změny použily až od roku 2018 – např. omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů, pokud bude tento návrh rozpočtového výboru přijat).

Daňové sazby zůstaly pro rok 2017 nezměněny, stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd princip superhrubé mzdy. Součástí návrhu novely je však např. rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti (např. na příjmy z dohod o pracovní činnosti) nepřesahující měsíčně 2,5 tis. Kč (na příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně se bude srážková daň uplatňovat dle nezměněných pravidel) – tato změna se však pravděpodobně uplatní až v roce 2018.

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017

Minimální mzda se od 1. ledna 2017 zvýšila z původních 9 200 Kč na nynějších 11 000 Kč.

Toto navýšení s sebou přináší mimo jiné tyto změny:

  • zvýšení minimálního příjmu potřebného k výplatě daňového bonusu na dítě – např. podmínka ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzda činila pro rok 2016 šestinásobek částky 9 900 Kč, tj. 59 400 Kč (příjmy dle § 6, 7, 8 nebo 9 zákona o daních z příjmů); pro rok 2017 činí 66 000 Kč,
  • zvýšení maximální roční částky školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9 900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11 000 Kč za rok 2017.