Klientům, převážně osobám samostatně výdělečně činným, u kterých to platná legislativa a jejich ekonomický zájem umožňuje, nabízíme kompletní zpracování daňové evidence. V jejím rámci provádíme vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů, vedení a zpracování pokladní knihy, vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů, vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků, apod.