V rámci kompletního vedení firemního účetnictví nabízíme průběžné zpracování účetních dokladů, kontrolu účetnictví, sestavení závěrky a zpracování účetních výkazů, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku včetně sestavení odpisových plánů, zajištění záznamní povinnosti DPH, elektronické zpracování přenesení daňové povinnosti, rekonstrukce účetnictví atd.